Polityka jakości

Firma Foltrans od początków swego działania miała na celu rozwój i odpowiadanie na potrzeby rynku i klientów.
Pociągało to za sobą kolejne zmiany i dążenia. Podnoszenie jakości wiązało się i nadal wiąże z powiększaniem i modernizacją taboru, podnoszeniem kwalifikacji pracowników, wprowadzaniem innowacyjnych sposobów zarządzania, technik pracy, oprogramowań, ułatwianiu komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy. 
Na dzień dzisiejszy poza kontynuacją dotychczasowych założeń, dążeniem P.H. i U.T. „FOLTRANS-CENTER” w zakresie Polityki Jakości wśród obecnych i potencjalnych klientów jest ugruntowanie mocnej pozycji na rynku, pewnego partnera handlowego dbającego o swoich Klientów.
Wśród firm konkurencyjnych chcemy być zawsze w czołówce, mając tym samym opinię wyspecjalizowanego dostawcy usług. Drugim celem jest rozbudowa infrastruktury i poszerzenie działalności o nowe usługi.
Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Właściciela i pracowników przedsiębiorstwa o konieczności stałego doskonalenia skuteczności wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN – EN ISO 9001:2008.