HISTORIA

Przedsiębiorstwo "FOLTRANS-CENTER" zostało założone w styczniu 1972 roku. Wtedy to właściciel Jerzy Folwaczny posiadając jeden samochód IFA-Horch rozpoczął świadczenie usług w zakresie transportu wszelkiego rodzaju towarów, prowadząc swą firmę z początku obok firmy swego ojca.

Ze względu na ograniczenia ustrojowe uniemożliwiające rozwój prywatnych przedsiębiorstw dopiero rok 1988 uważa się za początek rozwoju działalności firmy.

Wtedy to zakupiono drugi samochód z przyczepą, a w roku 1989 jeszcze kolejne trzy zestawy samowyładowcze, ponieważ do głównych towarów wtedy przewożonych należały: materiały budowlane, kruszywo i opał, ale nie tylko.

 

W roku 1989 rozpoczęto starania o uzyskanie zezwolenia na transport międzynarodowy, a po jego uzyskaniu jako jedna z nielicznych firm świadczących usługi w transporcie międzynarodowym zakupiła kolejne dwa zestawy samochodowe o dużej ładowności (samochód + przyczepa).

 W tym też roku firma została członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie

Wraz upływem czasu zaczęły wzrastać wymagania ekologiczno-techniczne dotyczące taboru, tak więc w roku 1993 wymieniono starszy, wyeksploatowany tabor i zakupiono dwa nowe zestawy (ciągniki MAN, naczepy SCHMITZ) spełniające wszelkie wymagania ekologiczno-techniczne. Wtedy też usługi rozszerzono o przewozy specjalistyczne tj. przewozy blachy w kręgach specjalnie do tego przystosowanymi naczepami wyposażonymi w tzw. coil-muldy. W kolejnych latach, aż do roku 2002 zakupiono jeszcze dziewięć zespołów (ciągnik + naczepa) wymieniając regularnie stary sprzęt na nowy.
W roku 2002 właściciel Jerzy Folwaczny uzyskał
licencję na prowadzenie działalności transportowej oraz Certyfikat Kompetencji Zawodowych.

Wzrost ilości taboru pociągnął za sobą rozwój całej infrastruktury firmy - zwiększono liczbę pracowników oraz powierzchnię biurową, zakupiono teren, na którym stworzono plac zajazdowy i zaplecze techniczne.

W roku 1995 firma zatrudniała 14 osób.

Foltrans - Center jest przedsiębiorstwem o charakterze rodzinnym. Jerzy Folwaczny jako jej założyciel i właściciel na samym początku nie tylko kierował działalnością, ale również szukał ładunków (klientów), sam jeździł jako kierowca. Jego żona Barbara nadzorowała prace biurowe oraz trudniła się dyspozycją aut.

 W latach 2005 – 2010 nastąpił gwałtowny rozwój w znaczeniu ilościowym (podwojenie ilości użytkowanego sprzętu transportowego), jak i zasięgu rynku (obsługa całej Europy). Z biegiem czasu do wspólnej działalności dołączyli:  syn Piotr nadzorujący pracę spedycji, z  żoną Dagmarą- spedytorem. Syn Paweł nadzorujący dział finansów, oraz córka Sandra trudniąca się księgowością. Na dzień dzisiejszy firma zatrudnia 100 osób.

Obecnie celem firmy są szybkie, bezpieczne i niezawodne usługi samochodowego transportu międzynarodowego, co zmusza nas do dostosowywania się do potrzeb rynku w zakresie asortymentu i jakości. Szeroki asortyment oznacza przewóz wszelkich towarów, jakość natomiast fachowość i terminowość.


 

W 2012 roku rozpoczęła się budowa nowej siedziby firmy na działce przy ul. Kozielskiej w Sośnicowicach. Decyzja zapadła w wyniku spontanicznego rozwoju, wewnętrznej polityki, a także rosnących potrzeb powiększenia powierzchni biurowych, przystosowania zaplecza technicznego, oraz socjalnego firmy.
Symboliczna "łopata" została wbita w kwietniu 2012.
Budowa trwała... i trwała...
Aż zakończyła się z sukcesem przeprowadzką we wrześniu 2014.

Od 01.10 2014 do dyspozycji klientów oddaliśmy serwis oraz myjnię, a od 25.03.2015  Okręgową Stację Kontroli Pojazdów.