Politika kvality

Společnost Foltrans byla již od počátku své činnosti zaměřena na vývoj a reagování na potřeby trhu a zákazníků.
Mělo to za následek další změny a aspirace. Zvyšování kvality souviselo a stále souvisí s rozšiřováním a modernizací vozového parku, zvyšováním kvalifikací zaměstnanců, zaváděním inovačních způsobů řízení, pracovních technik, softwaru a usnadňováním komunikace uvnitř i vně společnosti.
V současnosti je kromě pokračování v dosavadní činnosti úsilím společnosti P.H. i U.T. „FOLTRANS-CENTER“ v rámci politiky jakosti u stávajících i potenciálních zákazníků, vytvoření silné pozice na trhu  obchodního partnera, který se stará o své zákazníky.
Mezi konkurenty chceme být stále na přední pozici a udržet si tak přívlastek specializovaného dodavatele služeb. Druhým cílem je rozvoj infrastruktury a obohacení podnikání o nové služby.
Zárukou dosažení předpokládaných cílů je vědomí majitele a zaměstnanců společnosti o nutnosti neustálého zlepšování efektivity všech procesů, směřujících k dosažení spokojenosti našich klientů, vyplývající z uspokojení jejich potřeb a splnění požadavků normy PN - EN ISO 9001:2008.